Spirit Jeugd en Opvoedhulp

concept / graphic / branding / video
OVER

Spirit Jeugd en Opvoedhulp, een grote jeugdzorginstelling in Amsterdam, benaderde Fabdesign met de vraag hoe ze reeds geplande vijftal cliënt video interviews zouden kunnen presenteren en inzetten voor verschillende doelgroepen. De bedoeling is dat deze portretvideo’s het echte verhalen achter Spirit vertellen. Het gaat om echte persoonlijke verhalen, waarbij de focus geheel op de cliënten komt te liggen. Los van het feit, dat het stuk voor stuk mooie verhalen zijn, ziet Fabdesign kansen om het verhaal van Spirit niet alleen bij de stakeholders (gemeenten, subsidiënten, ouders, scholen, etc.) onder de aandacht te kunnen brengen. Als de verhalen en de hoofdpersonen zodanig positief en kleurrijk gebracht worden, dan krijg je geheid bij deze personen (en toekomstige cliënten) op persoonlijk ontwikkelvlak een trotse boost, die nog wel eens veel waardevoller voor Spirit – en de jeugdzorg in zijn algemeenheid – zou kunnen uitpakken. Fabdesign bedacht voor iedere geïnterviewde een persoonlijk document: het portretpaspoort. Deze vijf ondersteunende boekjes kunnen ook los van de video’s gebruikt worden bij verschillende doelgroepen en gelegenheden. Lastig punt hierbij is, dat de geïnterviewden weliswaar toestemming geven voor het gebruik van de video’s, maar liever niet met hun portret in allerlei communicatie uitingen willen terugkeren. Fabdesign kwam met de oplossing om de portretten als echte geïllustreerde kunstwerken te laten maken. Ieder met een geheel eigen stijl. Deze kunstwerken zullen later bijv. tijdens een pop-up tentoonstelling, in aanwezigheid van cliënten, pers, stakeholders, etc., onthuld worden. Voorafgaand zullen dan ook de video interviews getoond worden. Het voordeel is dat Spirit gelijk een contactmoment heeft om banden met bestaande stakeholders te verstevigen en nieuwe aan te gaan met potentiele kandidaten. Na afloop van de tentoonstelling worden de werken geveild, en als mooie graffiti wall art vergrotingen in Spirit panden gebruikt. Bij succes kun je dit project het jaar erop herhalen en uitbouwen en zo bouwen aan persoonlijke banden met verschillende doelgroepen. Met recht: een concept met (on)zichtbare meerwaarde.

WAT

– Concept
– Branding
– Mailing
– Illustraties
– Tentoonstelling
– Wall Art

INFO

Klant: Spirit Jeugd en Opvoedhulp
Project: Concept Persoonlijke Cliëntverhalen
Datum: 2016 – heden