Jong HOC

concept / graphic / branding / website
OVER

De Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) dacht sterk na over het verjongen van hun gevestigde ondernemersclub. Initiatiefnemers Pieter Plas en Jolijn Herling kwamen op het idee om een jonge ondernemerstak hiernaast op te richten. Geen leden, maar alleen deelnemers. Net gestart, of al enkele jaren onderweg. Zonder leeftijdsbegrenzing. Fabdesign voelde zich vanaf het prille begin betrokken bij deze club enthousiaste ondernemende mensen. Toen de roep om een eigen logo en branding klonk, wierp Fabdesign zich op om diverse duidelijk herkenbare items te ontwikkelen. Aangezien het nog een club in ontwikkeling betreft, volgen nieuwe uitingen op een later moment. Bovendien: de business gaat vóór. Mocht je zelf enthousiast en ondernemend zijn, geef even een berichtje en we introduceren je graag op een van de energieke en inspirerende bijeenkomsten.

WAT

– Concept
– Logo / huisstijl
– Branding
– Website
– Facebook uitingen
– Rollup banner
– T-shirt

INFO

Klant: Jong HOC
Project: Huisstijl divers
Datum: 2016 – heden
Website: Newfish, Zwaag