Imagostudio Ultramarijn

concept / graphic / branding / website
OVER

Imagospecialist Anneke Dercksen van Imagostudio Ultramarijn worstelde al enig tijd met haar eigen bedrijfsimago. Via twee presentatietrainingen bij Otto Wijnen ontstond er een klik en vroeg Anneke in eerste instantie haar te adviseren bij haar nieuwe bedrijfsimago. Na enkele gesprekken met Fabdesign, werd het imagoproces voor Anneke steeds duidelijker. Hieruit vloeiden een nieuwe huisstijl, autobelettering en website voort. Het vak waarin Anneke zich beweegt, bestaat veelal uit beeldvorming. Iets wat – positief benut – zeker voor haar zal gaan werken, als ze dit in haar communicatie gaat toepassen. Daarnaast is het zo belangrijk om de effecten van haar imago adviezen te tonen. De nieuwe (responsieve) website laat nu veel meer aansprekend beeldmateriaal zien. Anneke vertelde dat klanten vaak in een bepaalde proces zitten als ze bij haar te rade komen. De nieuwe inzichten tijdens haar workshops leiden er veelal toe, dat klanten zich zekerder voelen en zich meer op de voorgrond durven te zetten dan voorheen. Het U-logo vertaalt dit proces door de verschillende overlappende U’s tot een centrale lettervorm op te bouwen. Dat Anneke een imagospecialist met een bijzondere kijk en aanpak is, kwam ook tot uiting in het gekozen afwijkende formaat van haar visitekaartje. Bovendien is op de achterzijde middels een persoonlijke collage, haar eigen persoonlijkheid beeldvormend uitgevoerd. Het imagoproces is hiermee voor Anneke nog niet ten einde: een boek over echte persoonlijke imago’s zit in de pen. Driemaal raden wie voor een passende vormgeving zal zorgen. Het resultaat valt binnenkort te bewonderen.

WAT

– Concept
– Logo / huisstijl
– Branding
– Website
– Autobelettering

INFO

Klant: Imagostudio Ultramarijn
Project: Huisstijl divers
Datum: 2016 – heden
Website: SparXnet, Rob Vonk