Beeldig

branding / graphic / website / concept
OVER

Voor een nieuw gestartte organisatie, gespecialiseerd in Video Interactieve ondersteuning werd Fabdesign gevraagd mee te denken over een naam en de daaruit voortvloeiende huisstijl.
Een gezamenlijke brainstorm met de klant resulteerde in een lijstje mogelijke kanshebbers voor de naam. Uiteindelijk is gekozen voor Beeldig Video Feedback. Beeldig omdat er voornamelijk gefocust wordt op videobeelden, en de naam klinkt vriendelijk en positief tegelijk. Het logo is een uitkadering van een liggend beeldschermformaat. Het deels uitgekaderde woord beeldig geplaatst in onderkast, is zakelijk en vrolijk tegelijk. De kleuren voor de huisstijl – zakelijk bruingrijs en levendig oranje – zijn in overleg met de klant gekozen. De toegevoegde tagline: ‘de kracht van het beeld’ is in gezamenlijk overleg bedacht. De huisstijl is verder uitgebouwd met briefpapier, visitekaartje, adressticker, bedankkaart en website.

WAT

– Naamgeving
– Conceptontwikkeling
– Logo
– Tagline
– Briefpapier
– Visite-/afsprakenkaartje
– Adressticker
– Bedankkaart
– Website
Visit the site →

INFO

Klant: Beeldig Video Feedback
Project: Branding/Corporate identity
Datum: 2009 – heden